Regler för altanbygge och uterum i Sandviken

För dig som går i planer att bygga altan eller uterum kanske du har börjat fundera kring om du behöver bygglov för ditt altanbygge eller för ett uterum. En viktig parameter som avgör om du behöver bygglov är byggets höjd. När det gäller uteplatser i marknivå krävs i regel inget bygglov men om bygget ska vara högre än 1,2 meter från marken krävs ett bygglov för projektet. Bygglov för altanbygge är inte särskilt svårt att få men du behöver ansöka hos din kommun och vänta med att börja bygga tills du har fått din ansökan beviljad - det brukar ta några veckor innan du får ditt slutbesked. Kom ihåg att kommunens byggnadsnämnd bestämmer vad som kräver bygglov och inte.


Vilka regler gäller?

Om altanen ökar byggnadens volym kan den räknas som en tillbyggnad. Du behöver söka bygglov för ditt projekt om altanen ska byggas ovanpå en byggnad, om du ska glasa in eller skärma av med tätt räcke eller tak eller om fasaden ska ändras. Om du däremot bara ska förse en befintlig altan med tak krävs inget bygglov. Det gäller dock att taket inte får vara större än 15 kvadratmeter och att avståndet till tomtgränsen är mer än 4,5 meter. Här är det de så kallade friggebodsreglerna som träder i kraft. Kontakta oss via kontaktformuläret här på hemsidan så hjälper vi dig reda ut reglerna!

När det gäller inglasning av befintligt uterum behövs sällan bygglov informerar Snickare Sandviken 

  • Om du däremot planerar att att bygga ett helt nytt uterum som ska vara inglasat kan bygglov uterum bli aktuellt
  • Det är de nya väggarna och taket som gör att bygglov kan krävas
  • Det gör att ditt nya uterum räknas som ett tillbyggnad alternativt nybyggnad och då krävs i de flesta fall bygglov
  • Undantaget är tillbyggnader som är maximalt 15 kvadratmeter. Även här är det byggnadsnämnden som beviljar bygglov
  • Beskriv ditt projekt i en ansökningshandling och ansök sedan om bygglov hos din kommun i Dalarna
  • Även marklov kan vara aktuellt när det gäller uteplats

Hur fungerar ROT-avdrag?

En annan viktig del är ROT-avdrag. Här har du chansen att göra stora ekonomiska förtjänster. Oavsett om det gäller altan, uterum eller trädäck kan du ha möjlighet att göra avdrag för arbetskostnaderna. Detta innebär att du kan räkna med att dra av 30 procent av kostnaderna för hantverkare. ROT är förkortningen för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och du får göra avdrag på upp till 50 000 kronor per år. Det räknat ihop med RUT-avdraget och om ni är flera i hushållet kan ni använda 50 000 kronor var per år. Ett villkor är ni har betalat in tillräckligt mycket inkomstskatt.

Ett bra sätt att ta reda på hur ni ligger till i förhållande till möjlighet till ROT-avdrag är att använda Skatteverkets digitala uträkningstjänst

  • Där får ni snabbt besked om ni kommer att kunna gör avdraget 
  • Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med att räkna på kostnader och reda ut om ni kan få ROT-avdrag och hur det påverkar den totala projektkostnaden för er nya altan eller uterum
  • Vi hjälper er att reda ut reglerna för altanbygge och uterum både när det gäller bygglov och ROT-avdrag
  • Kontakta oss gärna redan idag så ska vi se hur vi kan hjälpa er med ert projekt

Hur gör man rent praktiskt?

När det gäller bygglov gäller det först och främst att förbereda en ansökan och fylla i alla ansökningshandlingar noggrant. Även om ditt projekt inte kräver bygglov kan det behövas en bygganmälan. Informera gärna grannar om förändringen på förhand. Handlingarna skickas till stadsbyggnadskontoret, vi hjälper dig gärna att ta fram ritningar. Sedan behandlas ditt ärende och du kan behöva komplettera. Handläggningstiden tar några veckor och under tiden måste du avvakta med att börja bygga, riva eller ändra. Sedan får du ditt beslut och startbesked. Kontakta oss så reder vi ut reglerna och hjälper dig vidare med planeringen av nästa byggprojekt!

Boka ett kostnadsfritt hembesök redan idag!

Vid ett hembesök kan våra snickare i Sandviken lyssna på dina önskemål, inspektera ditt projekt och sedan bistå med fri konsultation. Därefter överlämnar vi en offert till ett konkurrenskraftigt pris.