Vad är skillnaden på ny- och tillbyggnation? Snickare i Sandviken förklarar!

När du ska utföra en nybyggnation eller en tillbyggnation är det Boverkets byggnadsregler som reglerar vad som ska anses vara en nybyggnation och vad som är en tillbyggnation. Här förklarar våra snickare i Sandviken skillnaden mellan de två termerna nybyggnation och tillbyggnation.

Många har svårt att skilja på nybyggnation och tillbyggnation. Detta kan säkerligen bero på att det är snåriga byggregler hos Boverket som avgör vad som är vad. Samtidigt har handläggare hos kommunens byggnadsnämnd också har sina egna tolkningar. Eftersom det kan vara skönt att få input av ett professionellt byggföretag från Sandviken vill vi här dela med av av vår kunskap. Rent generellt är nybyggnation då du bygger en ny fristående byggnad på tomten medan en tillbyggnad är då du bygger anslutande till din befintliga fastighet. Våra snickare i Sandviken går här in på mer detaljer om skillnaderna mellan nybyggnation och tillbyggnation. Vill du få hjälp med att bygga nytt eller bygga till kan du kontakta oss på Spikat & Klart Gävleborg.

 

Skillnaden på nybyggnation och tillbyggnation

En nybyggnation är då du bygger en ny byggnad som exempelvis ett bostadshus, ett fristående garage, Attefallshus eller någon annan friliggande byggnad på tomten. En tillbyggnad däremot är när du bygger till din befintliga fastighet som exempelvis om du bygger en ny bostadsdel eller anlägger ett nytt våningsplan så att du får ett tvåplanshus. Det spelar egentligen ingen roll hur stor tillbyggnad du gör då det alltid är en tillbyggnad så länge den är en del av ditt befintliga bostadshus.

 

Utrymme för tolkningar kan finnas vid olika situationer

Om du samtidigt bygger en tillbyggnad till ditt hus som du renoverar ditt befintliga hus så att det uppnår samma standard som din tillbyggnation kan detta omfattas av regler för nybyggnation. Som tidigare nämnts kan reglerna skilja åt en del hos Boverket vid olika typer av tillbyggnationer. Då är det upp till kommunens byggnadsnämnd att tolka och besluta om din tillbyggnad anses vara en tillbyggnad eller ska anses vara en nybyggnation. Oavsett om du ska bygga nytt eller bygga till krävs det normalt bygglov för ditt byggprojekt förutom om du gör en tillbyggnad i form av en altan som inte kräver bygglov.

 

Det kan vara bra att tänka på att vid tillbyggnation kan du använda ROT-avdrag, som är ett skatteavdrag på 30 % av arbetskostnaderna som tillkommer när du anlitar en byggfirma i Sandviken, medan det vid nybyggnation inte får användas. Dock kan en nybyggnation omfattas av andra förmånliga villkor.

 

Anlita våra snickare i Sandviken för dina byggprojekt

När du ska utföra en nybyggnation eller en tillbyggnation kan du vända dig till oss på Spikat & Klart Gävleborg som har skickliga snickare i Sandviken som kan bistå dig genom hela projektet. Vårt byggföretag utför alla typer av tjänster inom byggbranschen åt företag och privatpersoner. Om du vill få mer information eller om du vill boka ett kostnadsfritt hembesök för fri konsultation kan du använda formuläret på vår sida. 

Boka ett kostnadsfritt hembesök redan idag!

Vid ett hembesök kan våra snickare i Sandviken lyssna på dina önskemål, inspektera ditt projekt och sedan bistå med fri konsultation. Därefter överlämnar vi en offert till ett konkurrenskraftigt pris.